GMJ nábytek Vsetín

nábytek pro každého

    Při objednávce

    nad 5000 Kč

    tento měsíc

    DOPRAVA ZDARMA

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Jaroslavy Šimarové

 

Sídlo: Jasenická 623, 755 01, Vsetín

Identifikační číslo: 60324317

DIČ: CZ6654291974

 

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vsetín, č.j. (dále jenProdávající")

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.gmjnabytek.cz

 

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

Adresa pro doručování:

Jaroslava Šimarová

Jasenická 292

755 01, Vsetín

(dále jenKontaktní adresa")

 

Adresa elektronické pošty:

info@gmjnabytek.cz (dále jenKontaktní email")

 

Telefon:

(+420) 603 178113 (dále jenKontaktní telefon")

(+420) 571 413 276 (dále jenKontaktní telefon")

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gmjnabytek.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.Po odeslání objednávky Vám bude obratem e-mailem potvrzeno její přijetí. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.gmjnabytek.cz jsou závazné (Občanský zákoník 89/2012 Sb). Objednávku je možné stornovat maximálně do 24 hodin zasláním e-mailu na adresu: info@gmjnabytek.cz

3.Po následné kontrole objednávky budete kontaktováni e-mailem (popř. telefonicky) s podrobnými informacemi o dostupnosti zboží a termínem doručení. Zároveň Vám budou e-mailem zaslány údaje pro zaplacení (v případě zvolení platby bankovním převodem). Tímto okamžikem bude Vaše objednávka považována za závaznou.

4.Zboží z našeho e-shopu lze nakupovat několika způsoby:

Dobírkou (platba v hotovosti při převzetí zboží )

Bankovním převodem (platba předem)

6782070237/0100

Osobní odběr (platba v hotovosti při převzetí po předchozí vzájemné domluvě na firmě na adrese Jasenická 623,75501 Vsetín)

5.Prodejce si vyhrazuje právo požadovat po nakupujícím složení zálohy, pokud bude zboží upraveno na přání zákazníka.Děkujeme za pochopení.

6.Po vyexpedování zboží je nakupující o této skutečnosti informován e-mailem příp. telefonicky.

7.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo mu toto sdělí písemně nebo telefonicky.

8.Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné) uvedené v závazné objednávce.

9.Cena za dopravu zboží zakoupeného v našem obchodě je přímo závislá na hodnotě zboží

0,00 kč-5000 kč......doprava 300 kč po celé ČR

5000 kč -300 000 kč.....doprava ZDARMA po celé ČR

UPOZORNĚNÍ:

Za některé zboží během dopravy zodpovídá přepravce, proto si obsah zásilky zkontrolujte prosím ihned po jejím převzetí. V případě poškození zboží toto okamžitě oznamte přepravci a nám ohlaste telefonicky, popř. e-mailem. Reklamovat lze zboží pouze v originálním obale, ve kterém bylo doručeno, včetně všech doplňkových obalů a transportních štítků. Pozdější či neúplné reklamace není možné uznat a nejsou ze strany přepravce akceptovány. Děkujeme za pochopení.

10.Tolerance povolené odchylky rozměrů u výrobců zboží plus,mínus 5 cm

11.Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.)

12.Přijetím našich obchodních podmínek zákazník stvrzuje, že se seznámil se sekcí "údržba čalouněných a kožených souprav" v případě koupi sedací soupravy, nebo při koupi dřevěného,nebo imitaci dřevěného  nábytku v sekci " Jak pečovat o dřevěný nábytek" na levé části našich stránek. Zde se naši zákazníci dozvědí rady:

Jak správně udržovat a pečovat o sedací soupravu ,nebo jak správně udržovat dřevěný, nebo laminovaný nábytek. Tyto rady Vám pomůžou ve správném používání u nás zakoupených výrobků.

 

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na našem skladu.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů, pro rychlé vyřízení doporučujeme, aby vrácené zboží splňovalo následující podmínky:
- zboží je nepoužité
- zboží je nepoškozené
- zboží nebylo zákazníkem smontováno
- je zabalené nejlépe v původním obalu.

Při vrácení zboží Vás prosíme o přiložení dokladu o koupi zboží a důsledné zabalení zásilky, aby nemohlo dojít k poškození jejího obsahu.

Pokud bude zboží zasláno prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku ihned po obdržení vráceného zboží ,nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží.

Se zbožím prosím zasílejte vždy také průvodní dopis, kde uvedete mimo jiné i číslo Vaší objednávky a číslo účtu na něž požadujete zaslat platbu za vrácené zboží.

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze nové zboží i zboží, které již nemá původní obal, bylo použito, opotřebováno či dokonce poničeno, pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.

Výjimky:podle§ 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné vrátit zboží,které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Formulář: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ZDE

UPOZORNĚNÍ: Nepřevzetí zboží není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů za dopravu.

 

IV. Reklamace

1.Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.Kupující je povinen vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží, už v době jeho převzetí.

2.Obdrží-li kupující nedopatřením vadné, poškozené nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Zjištěné vady oznamte prosím co nejdříve prodávajícímu, pro tyto účely, prosíme, vyplňte formulář Reklamační protokol, který naleznete na titulní straně e-shopu v levé části

Nebo e-mailem na adresu: info@gmjnabytek.cz, případně telefonicky.

3.Zboží zaslané k reklamaci doporučujeme aby splňovalo následující podmínky:
- vráceno v původním stavu, pokud možno včetně originálních obalů,
- zboží není jinak poškozeno,
- zásilka by měla být adekvátně zabezpečena pro přepravu,
- zboží by mělo být vráceno společně s originálem dokladu o koupi,
- zboží, nebylo smontováno (veškerý nábytek ).

4.Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Sedací soupravy :

Potahy spolu s dekou či jinými přikrývkami,mohou způsobovat zežmolkování látky,není předmětem reklamace

Poskakování na sedací soupravě,sezení na bocích a jejich následné promáčknutí,není předmětem reklamace

Působení tepla/krb/ nebo sluneční záření a tím následuje změna barvy látky či kůže ,není předmětem reklamace

Obarvené vlasy spolu s potem ,mohou vytvořit změnu barvy látky nebo i kůže,není předmětem reklamace

 

V. Dodací podmínky

1.Zboží je kupujícímu v České nebo Slovenské republice dodáváno na adresu uvedenou v objednávce ve lhůtě 2 až 10 týdnů od přijetí objednávky, není-li v popisce daného produktu uvedeno jinak. Pokud se zboží zákazníkovi vyrábí takzvaně „na míru" (např. Jiné rozměry sedací soupravy než je uvedeno na typizované sedací soupravě), může být tato doba delší a kupující je na tuto skutečnost vždy upozorněn v popise produktu. Fakturu obdrží zákazník společně se zbožím, popř. e-mailem. Nebude-li možné v uvedených termínech zboží vyexpedovat, oznámí to prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, písemně nebo telefonicky.

2.K distribuci zboží k zákazníkům v České a Slovenské republice využíváme služeb těchto přepravních společností: TOPTRANS, PPL, Česká pošta (společnost bude vybrána podle povahy zboží).

3.Zasílání a dovoz zboží mimo území České a Slovenské republiky je řešeno individuálně.

 

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1.Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jeČeská obchodní inspekce(Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2;www.coi.cz)

 

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 

Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

 

Kontakty - GMJ NÁBYTEK

 

Jednatel:

Jaroslava Šimarová

Vsetín

755 01

 

Mob.: 603 178 113
Fax:  571 413 276
E-mail
: info@gmjnabytek.cz

 

IČ: 603 243 17

DIČ: CZ6654291974

Jsme plátci DPH

 

Obchodní servis - informace o stavu objednávky:

E-mail: info@gmjnabytek.cz

 

Dotazy a připomínky:

E-mail: info@gmjnabytek.cz

 

 

Napište nám

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz...